Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  => Akran Değerlendirme Formu
  => Ödev Alan Öğrenciler Formu
  => ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
  => Ölçme ve Değerlendirme Formlarının Tamamı
  => Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu
  => Öz Değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formu
  => Proje Değerlendirme Formu
  => Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
  => Proje Sunumu Gözlem Formu
  => Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
Proje Sunumu Gözlem Formu
PROJE SUNUMU GÖZLEME FORMU
 
Adı Soyadı:………………………….                 Tarih:………….
 
Projenin Adı:……………………………………………………...
Yönerge: Aşağıda, öğrencinin sözel sunum becerileri konusunda ifadeler verilmiştir. Öğrencinin sunumu ile ilgili bu ifadeler, üstteki "evet", "kısmen", "hayır" düzeylerinden hangisini karşılıyorsa onun hizasına (X) işareti koyarak işaretleyiniz.
 
İyi
Orta
Yetersiz
1. Gerekli görsel malzemeler hazırlanmıştır ( resim, poster, grafik, tepegöz saydamı, film).
 
 
 
2. Dikkat çekici bir giriş yapılmıştır.
 
 
 
3. Projenin hazırlanmasında izlenilen yol anlatılmıştır.
 
 
 
4. Ulaşılan canlı, basılı veya görsel kaynaklar anlatılmıştır.
 
 
 
5. Sözlü sunumu görsel malzemelerle desteklenmiştir.
 
 
 
6. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 
 
 
7. Dikkat çekici sorular sorarak ilgi canlı tutulmuştur.
 
 
 
8. Çalışmadan çıkarılan sonuç ifade edilmiştir.
 
 
 
9. Sorulan sorulara uygun yanıtlar verilmiştir.
 
 
 
10. Uygun bir bitişik yapılmıştır.
 
 
 
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=