Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  => Akran Değerlendirme Formu
  => Ödev Alan Öğrenciler Formu
  => ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
  => Ölçme ve Değerlendirme Formlarının Tamamı
  => Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu
  => Öz Değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formu
  => Proje Değerlendirme Formu
  => Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
  => Proje Sunumu Gözlem Formu
  => Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
 
PERFORMANS ÖDEVİ BÜTÜNCÜL DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
 
 
5 – MÜKEMMEL
-         Efsanenin yaşandığı bölge belirtilmiştir.
-         Efsanedeki kişilerin özellikleri ve efsanedeki rolleri betimlenmiştir.
-         Efsaneyi dinlemeye değer ya da akılda kalıcı kılan ilginç veya abartılı yönler belirtilmiştir.
-         Efsanenin yaşandığı bölgeye ve bu bölgedeki insanların günümüz yaşantısına etkisi belirtilmiştir.
-         Raporda açık, anlaşılır ve akıcı bir anlatım kullanılmıştır.
-         Poster, resimler, çizimler, fotoğraflar, karikatürler vb. ile zenginleştirilmiştir.
-         Raporda faydalanılan kaynaklar belirtilmiştir.
4 – İYİ
-         Efsanenin yaşandığı bölge belirtilmiştir.
-         Efsanedeki kişilerin özellikleri ve efsanedeki rolleri anlatılmakla beraber, anlatımda bir takım hatalar bulunmaktadır. Ancak bu hatalar karakter özelliklerini anlamayı güçleştirmemektedir.
-         Efsanenin yaşandığı bölgeye ve bu bölgedeki insanların günümüz yaşantısına etkisi anlatılmakla beraber, anlatımda bir takım hatalar bulunmaktadır. Ancak bu hatalar etkilerin anlaşılmasını güçleştirmemektedir.
-         Raporda, dili kullanmaya yönelik bir takım hatalar olsa da bu durum anlatımı bozmamaktadır.
-         Poster, resimler, çizimler, fotoğraflar, karikatürler vb. ile zenginleştirilmiştir.
3 – ORTA
-         Efsanenin yaşandığı bölge belirtilmiştir.
-         Efsanedeki kişilerin özellikleri ve efsanedeki rolleri anlatılmakla beraber, karakter özellikleri net biçimde anlaşılamamaktadır.
-         Efsanenin yaşandığı bölgeye ve bu bölgedeki insanların günümüz yaşantısına etkisi anlatılmakla beraber, etkiler net biçimde anlaşılamamaktadır.
-         Raporda, dili kullanmaya yönelik bir takım hatalar bulunmaktadır.
-         Poster hazırlanmıştır. Ancak çizimler, fotoğraflar, karikatürler vb. ile zenginleştirilmemiştir.
2 – GELİŞTİRİLMELİ
-         Efsanenin yaşandığı bölge belirtilmiştir.
-         Efsanedeki kişiler belirtilmiştir.
-         Efsanedeki kişilerin karakter özellikleri ve efsanenin, yaşandığı bölgedeki etkisi anlatılmamıştır.
-         Raporda, dili kullanmaya yönelik bir takım hatalar bulunmaktadır. Bu hatalar anlatımı bozmakta ve anlaşılmasını engellemektedir.
-         Poster hazırlanmıştır. Ancak çizimler, fotoğraflar, karikatürler vb. ile zenginleştirilmemiştir.
1 – ZAYIF
-         Rapor hazırlanmıştır, ancak içeriği anlaşılmamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
 
 
 
 
 
 
5
 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.
 
 
 
 
4
 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.
 
 
 
 
3
 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.
 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.
 
 
2
 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.
 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.
 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.
1
 • Raporda konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde yazılmamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJE PUANLAMA ANAHTARI
 
Nitelikler
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Ürünün Yazım Boyutu
Gramer
Kurulan cümlelerde söz dizimi, eklerin ve noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından anlatımı bozacak ölçüde hatalar bulunmaktadır.
Kurulan cümlelerde söz dizimi, eklerin ve noktalama işaretlerinin kullanımı bakımından bir kısım hatalar olmasına karşın, bu hatalar anlatımı bozmamaktadır.
Kurulan cümleler söz dizimi, eklerin kullanımı bakımından uygundur. Noktalama işaretlerinin kullanımı uygundur.
Anlatım
Yalnızca bir iki konuya değinilmiştir. Sınırlı sayıdaki bu konuları birbirinden ayırmak güçtür. Yapılan betimlemeler zaman zaman anlaşılamamaktadır.
Çeşitli konulara yer verilmiştir. Konular güncel ve ilgi çekicidir. Belirlenen konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır.
Çeşitli konulara yer verilmiştir. Konular güncel ve ilgi çekicidir. Belirlenen konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır. Konuların aktarımı akıcıdır. Kurulan cümleler özenle seçilmiştir.
Görsellik
Dergide resim, çizim, fotoğraf vb. yer verilmiştir. Ancak bazı görsel unsurların konularla bağlantısı kurulamamaktadır.
Konularla ilgili resim, çizim, fotoğraf vb. yer verilmiştir.
Konularla ilgili resim, çizim, fotoğraf vb. yer verilmiştir. Seçilen resimler ilgi çekicidir. Görsel unsurlar anlatımı güçlendirmektedir.
Ürünün Sunum Boyutu
Vurgu ve tonlama
Sunuda kullanılan sözcüklerin söylenişlerinde hatalar yapılmıştır.
Sunum yapan kullandığı sözcükleri söyleniş biçimlerine dikkat ederek kullanmaktadır. Ancak anlatımı güçlendirecek vurgulamalarda eksikler bulunmaktadır.
Sunum yapan kullandığı sözcükleri söyleniş biçimlerine dikkat ederek kullanmaktadır. Anlatımı güçlendirecek vurguları kullanmaktadır.
Anlatım
Sunuda yapılan betimlemelerden yola çıkarak hangi konudan bahsedildiğini anlamak güçtür.
Sunuda belirlenen konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır. Zaman zaman akıcılığı bozan hatalar yapılmıştır. Ancak bu hatalar anlatımı bozmamaktadır.
Sunuda belirlenen konularla ilgili anlaşılır betimlemeler yapılmıştır. Konuların aktarımı akıcıdır. Kurulan cümleler özenle seçilmiştir.
Dinleyici İle Etkileşim
Sunum yapan, dinleyiciler karşısında uygun bir bedensel pozisyon almamıştır. Sunum, jest ve mimiklerden yoksundur.
Sunum yapan, dinleyicilerin karşısında uygun bir bedensel pozisyon almasına karşın, jest ve mimiklerin kullanımı ile anlatımı yeterince güçlendirmemiştir.
Sunum yapan, dinleyicinin anlatılanları anlamasına yardımcı olacak jest ve mimiklerden faydalanmıştır. Beden pozisyonu olarak, dinleyiciye uygun bir pozisyon kullanmıştır.
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=