Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  => Akran Değerlendirme Formu
  => Ödev Alan Öğrenciler Formu
  => ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
  => Ölçme ve Değerlendirme Formlarının Tamamı
  => Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu
  => Öz Değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formu
  => Proje Değerlendirme Formu
  => Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
  => Proje Sunumu Gözlem Formu
  => Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
Proje Değerlendirme Formu
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

 
   Öğrencinin                                         Projenin Adı: …………………………………………………….
Adı ve soyadı:……………………………………………..
Sınıfı, numarası:…………….………….
Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak öğrencinin durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine (X) işareti koyalım.
 
 
DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
DERECELER
İyi (3)
Orta (2)
Zayıf (1)
Proje Hazırlama Süreci
1.
Projenin amacını belirleme
 
 
 
2.
Projeye uygun çalışma planı yapma
 
 
 
3.
Grup içinde görev dağılımı yapma
 
 
 
4.
İhtiyaçları belirleme
 
 
 
5.
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
 
 
 
6.
Projeyi plana göre gerçekleştirme
 
 
 
Projenin İçeriği
1.
Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma
 
 
 
2.
Bilgilerin doğruluğu
 
 
 
3.
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 
 
 
4.
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 
 
 
5.
Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 
 
 
6.
Kritik düşünme becerisi gösterme
 
 
 
7.
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
 
 
 
Projenin Sunumu
1.
Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma
 
 
 
2.
Sorulara cevap verebilme
 
 
 
3-
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 
 
 
4.
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 
 
 
5.
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
 
 
 
6.
Verilen sürede sunuyu yapma
 
 
 
7.
Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma
 
 
 
8.
Severek sunu yapma
 
 
 
                                           TOPLAM
 
 
 
 
 
YORUMLAR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin performansını, aldığı puanların ortalamasını aşağıdaki ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz.
 
3       -   2,34
Öğrencinin performansı iyi
2,33 -   1,68
Öğrencinin performansı orta düzeyde
1,67   -       1
Öğrencinin performansı zayıf
 

 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=