Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  => 3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı
  => 2. Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı
  => 1.Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı
  => Veli Toplantı Çağrı Pusulası
  => Veli İmza Çizelgesi
  => Veli Görüşme Fişi
  => Çocuktan Anne Babaya Mektup
  => 2. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
2. Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı

 

……………………………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                        
                                                                                                     ESKİŞEHİR
       2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılı 2-C Sınıfı 1. dönem 1. veli toplantısını aşağıdaki gündem gereği 11.09.2008 Perşembe Günü saat 15:15’ de okulumuz 2-C Sınıfı’nda yapmak istiyorum.Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                   
                                                                                                                   10.09.2007
                                                                                                         
                                                                                                           Yalçın DERMAN
                                                                                                        2-C Sınıf Öğretmeni
                                                          
                                                    GÜNDEM
 
1)      Açılış konuşması.
2)      Öğrencilerin temizlik ve beslenme diş sağlığı konusundaki önemli noktaların açıklanması.Su tasarrufu hakkında bilinçlendirme.
3)      Öğrencilerin okul araç-gereç ihtiyaçları üzerinde görüşülmesi ve ihtiyaç listesi.
4)      Öğrencilerin okula devamının aksatılmadan sağlanması.
5)      Yeni Eğitim ve Öğretim Programının velilere anlatımı.Programın getirdiği yeniliklerin örneklerle açıklanması.
6) Öğrenci davranışlarının velilerce de gözlenip denetlenmesi.
      7) Sınıf Aile Birliği’nin seçimi.
       Okul – Veli , ve öğretmen – veli işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar.
      9)   Dilek ve temenniler.
       
                                                                 10.09.2008
                                                             Uygundur
 
                                                    …………………………………………
                                  ………………………………………. İlköğretim Okulu Müdürü
 
                                      
                            GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
  1. Açılış konuşması ve tanışma: 2-C Sınıf Öğretmeni Yalçın DERMAN 2008 – 2009 Eğitim Ve Öğretim Yılı’nın başarılı olması dilekleri ile toplantıyı açtı.
  2. Toplu yaşanılan yerlerde en büyük sorunlardan birinin bulaşıcı hastalık ve temizlik alışkanlığının olmaması gibi durumlarda ortaya çıkan sorunlar olduğunu belirtti.Bu nedenle öğrencilerimizin temizlik alışkanlığının kazandırılmasında velilere büyük bir sorumluluk düştüğünü evde öğrencilerin temizliğinin düzenli bir şekilde yapılmasının gereği üzerinde durdu.Sınıf içi temizliğinin kendisinin takip edeceğini ve olumsuz bir durum olduğunda velilerle paylaşacağını söyledi.Çocuklarının çantalarına mutlaka ıslak mendil koyma ve sabun kullanma dişlerini fırçalama konusunun takip edileceğini belirtti.
Beslenme konusunda öğrencilere mutlaka sabah kahvaltısı yaptırılmasının sağlıklı bir gelişimin ön şartı olduğunu söyledi. Ayrıca beslenmeye hiçbir katkısı olmayan yiyeceklerinde kullanılmamasının sağlanmasını önerdi.Diş sağlığı konusunda velilerin çocuklarına örnek olmalarını ve ödüllendirme yoluyla diş fırçalama alışkanlığını evde kazandırmaya çalışmalarını belirtti.
   Ayrıca su tasarrufu ve suyun yaşantımızın her alanında bilinçli kullanımını okulda olduğu gibi evde de öğrencilere anlatılması ve uygulamada da denetlenmesinin hem aile hem de ülkemiz için büyük kazanç sağlayacağını anlattı.
  1. Her yıl olduğu gibi bu yılda ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından                        verildiğini eğitim ve öğretim çalışmalarımızın müfredatlar doğrultusunda     yürütüleceğini söyledi. Ders araç-gereç listesi velilere verildi.
  2. Okuma Yazma çalışmalarının yoğun bir biçimde devam edeceğinden öğrencilerin önemli bir mazereti olmadığı günler okula mutlaka devamı sağlanmalı ve okula geliş ve gidişlerinin kontrol altında tutulmasının önemini belirtti.
  3. Ülkemizde 4 yıldır uygulanan ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğretiminin yapıldığını ve geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında okuma ve yazma çalışmalarının bu yılda devam edeceğini söyledi.Anlamlı okuma güzel bitişik yazı yazma çalışmalarının evde de desteklenmesinin önemini belirtti.Evde harflerin kuralına uygun yazılmasının takip edilmesi ve problem olduğunda derslerin bitiminde birebir görüşme yapılabileceğini söyledi. Yeni müfredatla hedeflenen öğrencide özgüvenini kazanmış ,kendini ifade                      edebilen,sorgulayan,eleştiren ve çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.Bu nedenle çocuklara evde bu ilkeler doğrultusunda davranılmalı ve söz hakkı verilmeli , kararlara katılımı sağlanması gerektiğini söyledi.
  4.  Çevresel şartların olumsuzluğundan çocuklarımızı korumanın onlardaki davranış değişikliklerinin olumlu bir yönde ivme kazanacağını söyleyen öğretmenimiz , evde de örnek davranış ve sözlerle anne baba olarak çocuğumuza her zaman model olmanın olumlu davranışlar kazanacağını belirtti.Sınıf içinde 33 ayrı aile kültürünün olacağını ve çocukların aslında ailelerinin yansımasını sınıfta göstereceği için davranış eğitimine de önem verilmesini istedi.
  5. Sınıf içi eğitim ve öğretim ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için sınıf aile birliğinin oluşturulması gerektiğini ve bu nedenle bir başkan bir yardımcı ve iki üyenin seçiminin yapılmasını ve gönüllülük esasına uygun hareket edileceğini söyleyerek seçime geçildi.Sınıf aile birliği başkanı olarak Ayşe GÜRSOY oy birliği ile seçildi.Sınıf aile birliği üyeliklerine de ………………………….. ve ……………….                   seçilmişlerdir.
  6. Okul veli işbirliğinin eğitime katkısının çok önemli olduğunu bu nedenle gerek veli toplantılarında gerekse derslerin bitiminde bire bir görüşerek öğrencilerin olumlu ve olumsuz durumlarının öğretmenle paylaşılması gerektiğini belirtti.Okuldaki çalışmalara paralel olarak evde de çocuğun eğitimine devam edilmesi gerektiğini ama öğretimin sınıf içinde halledilmesinin unutulmaması gerektiğini sınıf öğretmenimiz Yalçın DERMAN belirtti.
  7. 2008-20089 Eğitim ve Öğretim yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunularak toplantı sona erdi.
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                            Yalçın DERMAN
         Yazman                                                                                              2-C Sınıf Öğretmeni 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=