Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  => 3. Sınıf 2. Dönem 1. Veli Toplantısı
  => 2. Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı
  => 1.Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı
  => Veli Toplantı Çağrı Pusulası
  => Veli İmza Çizelgesi
  => Veli Görüşme Fişi
  => Çocuktan Anne Babaya Mektup
  => 2. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
2. Sınıf 1. Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı

 

………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                                 ESKİŞEHİR
 
 
 
Okulunuz 2 – B sınıf öğretmeni ile öğrenci velileri arasında 27 Eylül 2005 Salı günü saat 11.00’ de Okul Toplantı Salonunda   sınıfında aşağıdaki gündem gereğince veli toplantısı yapılacaktır.
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 25.09/2005   
 
                                                                                                                           Yalçın DERMAN    
2/ B Sınıfı Öğretmeni
 
 
 
GÜNDEM     :
1.     Açılış konuşması
2.     Velilerle tanışma
3.     Derslerde kullanılacak araç gereçler ve temini
4.     Öğrencilerin okula geliş ve gidişleri
5.     Öğrenci velilerinin okula geliş –gidişleri
6.     Öğrencilere evde yardım ve evde çalışma teknikleri
7.     Okula gelmeden önce evde beslenme yapmaları ve beslenme saatinde yemeklerini yeme ve    
        beslenme için getirilecek yiyecekler.
8.     Eğitimde okula katkı için işbirliği yapma
9.     Öğrencilerin okula alışmaları konusunda velilere düşen görevler.
10. Öğrencilerin kılık kıyafetleri temizlik ve tertip düzenleri
11. Öğrenci başarısı için Okul-Aile-Öğretmen işbirliğinin önem ve gereği
12. Birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme ilgileri ve psikolojik özellikleri hakkında bilgilendirme
13. Okul aile işbirliği için sınıf annesi seçimi
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
ONAY
……………….
…………………………..
Okul Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………………………… İLKÖĞRETİM OKULU 2/B SINIFI 2005 – 2006 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM VELİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.
TARİH : 27.09.2005
SAATİ :  11.00 – 12.30
YERİ     : Toplantı Salonu
KATILAN VELİ SAYISI: 
                                           A Ç I K L A M A L A R
 
1.    Gündem maddeleri velilere duyuruldu. Yoklama yapıldı ve katılan velilerin imzası alındı, velilerle tanışıldı. ……………………… yazman olarak seçildi…………………………….sınıf işlerini yürütmek için Sınıf Aile Birliği Başkanı seçilmesinin gündeme alınmasını istedi.Gündeme alındı.
2.    Yeni İlköğretim Programının değiştiği ve yeni bir anlayışla düzenlendiği ve öğrencilerin daha çok yaparak – yaşayarak öğrendiklerinden hareketle hazırlanan programdaki temel değişikliklerin öğretim yöntemleri – ve değerlendirme yöntemlerinde olduğu açıklandı. Yeni programın anlayışından dolayı pek çok araç gereç ve materyale ihtiyaç   olduğu  araç gereçlerin ve öğrenci ürünlerinin taşınıp saklanması için gerekli özenin gösterilmesi istendi. Sınıfta Kullanılmak üzere gerekli araç gereçlerin bir Marangoza yaptırılması kararlaştırıldı.
3.    Değişen Program paralelinde  okullarda Sosyal Kulüpler kurulduğu ve öğrencilerin en az bir kulübe üye olmaları gerektiği ve kulüp çalışmaları için toplumsal görevlerde çalışma yapmaları gerektiği bu toplumsal görevlerde velilerinde isterlerse görev alabilecekleri anlatıldı. …………………………………………………………….Öğrencilerin Halk oyunları ekiplerinde oynamaları konusunda istekleri olduğu okulda halk oyunları ekibini çalıştıran kişi veya üniversite öğrencilerinden bu konuda yardım alınabileceği belirtildi.Bu konuda yardımcı olabileceklerle ilgili araştırma yapılıp Sınıf Anneleri ve Sınıf öğretmenine bilgi verilmesi istendi. Halk oyunları ekiplerinde oynamak isteyen öğrencilerin yeterli olmaması halinde diğer ikinci sınıf öğrencileri ile birlikte bu işin yapılması kararlaştırıldı.
4.    Bilgisayar destekli eğitimin önemi vurgulandı okulda bulunan imkanlardan yararlanıldığı belirtildi .
5.    Sınıf Annesi seçimi için ………………………… ve…………………… tekrar görev yapmaları
           İstendi oy birliği ile ………………………..Sınıf Annesi , ……………... ise yardımcısı       
           seçildi.
7.    Bu arada evde beslenmelerinin tam yapılması ve okulda beslenme saatinden önce öğrencilerin acıkmalarının önüne geçilmesi için önemli olduğu belirlenen beslenme çizelgesine uygun olarak beslenme getirmeleri istendi. Temizliğe verilen önemin attırılması gerektiği üzerinde duruldu. Kız öğrencilerin uzun olan saçlarının uygun olarak kestirilmesi, önlüklerin yıkanıp temizlenmesi, tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği anlatıldı. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı.
8.    Öğrencilerin okula zamanında gelmeleri ve akşam eve dönüşlerinin takip edilmesinin önem ve gereği hatırlatıldı. Giyim kuşam ile ilgili konular görüşüldü. Öğrencilerin önlüklerindeki söküklerin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve mümkün olduğu kadar temiz giyindirilmesi anlatıldı. Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi, kesinlikle çorapsız gelinmemesi ve hasta olmamak için bunun gerekliliği anlatıldı. 2005-2006 Öğretim yılı boyunca Cuma günleri serbest kıyafet uygulaması kararı alındığı açıklandı. Öğrenci velisi …………………….. söz alarak bu serbestliğin günlük kıyafetler ve mevsim şartlarına göre uyulması dileğini belirtti. Velilerin ortak görüşünün de bu yönde olduğu görüldü. Bu yönde alınan kararın dikkatle uyulması dile getirildi. ………………………. ,………………………………………. Beden Eğitimi derslerinin Cuma günü serbest kıyafet uygulamasının olduğu güne alınmasını istediler. Serbest kıyafet uygulamasında asgari bir birliğin böylelikle sağlanacağı vurgulandı. Diğer velilerde aynı görüşü paylaştılar.
9.    Okul hizmetlerinin ( temizlik hizmetlerinin , okulda kullanılan ,su doğalgaz ,elektrik ,telefon fotokopi vb. giderlerinin) aksamadan yürütülmesi ve eğitim için gerekli desteğin sağlanması için  belirlenen “öğrenci katkı payları”nın birinci dönem için 25 YTL olduğu yılbaşına kadar mutlaka tüm veliler tarafından ödenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Okulumuzda üç kardeş okuyan öğrencilerden üçüncü kardeşten ücret alınmayacağı belirtildi.Okulumuza Resmi kanaldan gelebilecek yardımlar ve ödeneklerin gelmesi halinde ikinci dönem giderleri için ücret istenmemsi yoluna da gidilebileceği belirtildi.
10.Okulumuzun binalarının, öğrenciler tarafından en iyi şekilde korunması ve hiçbir okul malına zarar verilmemesi konusunda öğrenci velileri vasıtasıyla öğrencilerin uyarılması üzerinde konuşuldu.
11.Sınıfımızdaki bir takım eksikliklerin bulunduğu perde ve masa örtüsü gerekliliği belirtildi. ………………………………………… perde ve masa örtüsü için fiyat araştırması yapılıp öyle alınmasını teklif ettiler. Velilerde bu teklife katıldılar yapılacak masrafların sınıf annesi tarafından velilerden eşit olarak toplanması karalaştırıldı.
12.Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Verilen ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi. Öğrenci başarısı için Okul- aile – öğretmen işbirliğinin önem ve gereği üzerinde duruldu.Velilerin ortak görüşü  çantalarındaki ders kitapları ve çalışma kitaplarının ağır olduğu çözüm üretilmesi istendi.
13.Okula zamanında gelinmesi için erken yatıp erken kalkmanın şart olduğu anlatıldı. Çocuğun gerekli olan uykusunu alabilmesi için mutlaka erken yatırılması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi gerektiği anlatıldı. 
14.Velilerden, öğrencilerin daha sağlıklı daha hızlı ,anlayarak ve anlaşılır bir okuma  yazma becerisi kazanmaları için çok kitap okumalarının sağlanması bu amaçla sınıf kitaplığına her öğrencinin bir kitap getirmesi istendi. ……………………………………………. toptan alınması halinde daha hesaplı olacağını toptan alınmasını istediler. Sınıf Öğretmeni Abdullah Uğur MEB yayınlamış olduğu 100 temel eser arasından seçilmesini istedi. Velilerde bu görüşe katıldılar.
15.  Toplantıya katılanlara teşekkür edildi ve başka söz almak isteyen yoksa toplantıya son verileceği bildirildi. Bunun üzerine toplantıya son verildi.
 
 
 
 
                                        Yalçın DERMAN
                                    2/B Sınıfı Öğretmeni
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=