Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  => 1. Dönem Kurs Günlük
  => 1. Dönem Kurs Planı
  => 2. Dönem Kurs Günlük
  => 2. Dönem Kurs Planı
  => 4-5. Sınıf Kurs Planı
  Proje ve Performans Formları
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
2. Dönem Kurs Günlük
 Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Kesirler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Bileşik kesri tam sayılı kesre; tam sayılı keri bileşik kesre dönüştürür. 2. Bir doğal sayı ile kesri karşılaştırır. 3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin iki katı olan en çok beş kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: : An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Günlük hayattan örnekler ile kesirler tanıtıldı. Bileşik kesir tamsayılı kesre tam sayılı kesir bileşik kesre dönüştürüldü. Kesirlerde sıralama anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                       Uygundur
                                                                                                                        25.02.06
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Kesirler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Bir kesredenk kesirler oluşturur. 2. Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını belirler.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme etkinlikleri: Denk kesirler anlatıldı. Kesirlerle örnek sorular çözüldü.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                      26.02.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Kesirlerle çarpma işlemi
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1.Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Kesirlerle çarpma işlemi anlatıldı. Verilen bir kesrin bir kesir kadarı belirlendi.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                        04.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Oran ve Orantı
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder. 2. tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Şekillerle oran ve orantı anlatıldı. Konuyla ilgili problemler çözüldü.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                       05.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Kesirlerle toplama işlemi
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 2. Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Kesirlerde paydaların eşitlenmesi anlatıldı. Toplama işlemleri yapıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                       11.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri çıklarır. 2. Bir doğal sayı ile bir kesrin çıkarma işlemini yapar. 3. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Kesirlerde çıkarma işlemi anlatıldı. Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problemler çözüldü.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                       12.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Ondalık Kesirler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar:  1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 3. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Ondalık kesirlerin basamak adları ve nasıl yazıldığı anlatıldı. Sayıların basamak değerleri söylendi.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                        Uygundur
                                                                                                                        18.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Ondalık kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Ondalık kesirlerle tpolama ve çıkarma işlemi yapıldı. Problemler çözüldü.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                       19.03.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Çokgenler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Atatürk’ün geometri alanında yaptığı çalışmaların ülkemizdeki geometri öğretiminde katkılarını açıklar. 2.Çokgenleri tanır ve sınıflandırır. 3. Düzgün çokkenleri ayırt eder.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, gönye, iletki
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Atatürk’ün geometriye yaptığı katkılar anlatıldı. Düzgün çokgenler anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                        25.03.2006
                                                                                                                         
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Dörtgenler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerini toplamını bilir.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, gönye, iletki
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Dörtgenlerin kenar ve açı özellikleri anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                        26.03.2006
 
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Dörtgenler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: : 1. Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. 2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerini toplamını bilir. 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar açı ve köşegen özelliklerini belirler.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, gönye, iletki
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Dörtgenlerin iç açı toplamları anlatıldı. Köşegen özellikleri anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                         Uygundur
                                                                                                                          01.04.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Dörtgenler
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1.Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar açı ve köşegen özelliklerini belirler. 2. Üçgen, kare,dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu çizer. 3. Üçgen,kare,dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun çizer.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Dörtgenlerin çizimleri öğrencilere yaptırıldı. Yükseklikleri gösterildi.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                     02.04.2006
 
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Çember
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirler. 2. pergel ve cetvelle çember çizerek, merkezini, yarıçapını, ve çapını adlandırır. 3.Çember ile daire arasındaki ilşkiyi açılar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, pergel
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: pergel kullanarak çember çizildi ve yarıçapı, çapı ve merkezi gösterildi. Daire ile çember arasındaki ilişki anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                        Uygundur
                                                                                                                        08.04.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Çember
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: 1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirler. 2. pergel ve cetvelle çember çizerek, merkezini, yarıçapını, ve çapını adlandırır. 3.Çember ile daire arasındaki ilşkiyi açılar.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, pergel
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: : Pergel kullanarak çember çizildi ve yarıçapı, çapı ve merkezi gösterildi. Daire ile çember arasındaki ilişki anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                       09.04.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
Ölçme, Çevre
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar vew yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 4. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, pergel
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Dörtgenlerin çevre ölçüleri anlatıldı. Çemberin çevresi anlatıldı.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                        Uygundur
                                                                                                                        15.04.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Bölüm 1
Dersin Adı
Matematik
Sınıf
5
Konu
 
Önerilen Süre
40+40 dakika
Bölüm 2
Öğ­ren­ci Ka­za­nım­la­rı / Hedef ve Davranışlar: : Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar vew yamuğun çevre uzunluklarını belirler. 2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Bir çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi ölçme yaparak belirler. 4. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.
Öğretme- Öğrenme- Yöntem ve teknikleri: An­la­tım, so­ru-ya­nıt, in­ce­le­me, uy­gu­la­ma, gös­te­rip yap­tır­ma, problem çözme
Kullanılan araç ve gereçler: Ders ki­ta­bı, yar­dım­cı ki­tap­lar, yaprak testler, cetvel, pergel
Öğretme ve Öğrenme teknikleri: Dörtgenlerin çevre ölçüleri anlatıldı. Çemberin çevresi anlatıldı. Çevre ile ilgili problemler çözüldü.
Bölüm3
Ölçme ve Değerlendirme: Be­lir­le­nen dav­ra­nış ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­ri­ci ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı. 2. Konu sonu değerlendirme testleri çözüldü.
 
 
                                                                                                                      Uygundur
                                                                                                                        16.04.2006
 
Kurs Öğretmeni                                                                                          Okul Müdürü
Yetiş KURT                                                                                                   Hayati BAL
 
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=