Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  => 1. Dönem Kurs Günlük
  => 1. Dönem Kurs Planı
  => 2. Dönem Kurs Günlük
  => 2. Dönem Kurs Planı
  => 4-5. Sınıf Kurs Planı
  Proje ve Performans Formları
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
1. Dönem Kurs Planı
KURS PLANI
………… OKULU MATEMATİK DERSİ ……. Sınıf
SÜRE
 
AY
HAFTA
1. HAFTA – DERS SAATİ: 6
DERS SAATİ
 
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
 
KONULAR
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
25-26 ŞUBAT
1. HAFTA
2 SAAT
 
1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 
2.7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 
 
 
Doğal Sayılar
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
1. HAFTA
2 SAAT
 
3.5 veya 6 farklı rakamı kullanarak değişik doğal sayılar oluşturur.
 
4.Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur; bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler
 
 
Doğal Sayılar
4-5 MART
2. HAFTA
2 SAAT
 
5.En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
6.Bir toplama işleminde, basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirler.
7.En çok üç basamaklı on ardışık doğal sayının toplamını kısa yoldan bulur
 
 
 
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
2. HAFTA
2 SAAT
 
8.En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.
9.En çok dört basamaklı doğal sayılarla; 10 un, 100 ün ve 1000 in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla zihinden toplar.
10.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 
11- 12 MART
3. HAFTA
2 SAAT
 
11.En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
12.Bir çıkarma işleminde basamaklardaki verilmeyen rakamları veya eksileni ya da çıkanı belirler.
13.En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.
 
 
 
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
3. HAFTA
2 SAAT
 
14.Dört basamaklı doğal sayılardan 10 un, 100 ün ve 1000 in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.
 
15.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
 
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
16-17-18 MART
4. HAFTA
2 SAAT
 
18.Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar.
19.Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler
20.En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10 un, 100 ün ve 1000 in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar.
 
 
 
 
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
4. HAFTA
2 SAAT
 
21.En çok dört basamaklı doğal sayıları ;10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
22.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 
25 – 26 MART
5. HAFTA
2 SAAT
 
23.En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara böler
24.Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.
25.Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10 un, 100 ün ve 1000 in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler.
 
 
 
 
 
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
5. HAFTA
2 SAAT
 
26.Bir bölme işleminde verilmeyen böleni veya bölüneni belirler.
27.İçinde dört işlemden ikisinin bulunduğu iki farklı işlemi, sonuçlarına bakarak karşılaştırır, aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
 
 
 
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
 
 
1 – 2 NİSAN
1. HAFTA
2 SAAT
 
10.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
22.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
15.Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
 
 
DOĞAL SAYILARLA
 PROBLEM ÇÖZEBİLME
 
1. HAFTA
2 SAAT
 
 
28.Doğal sayılarla dört işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
 
 
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
 
8- 9 NİSAN
2. HAFTA
2 SAAT
 
 
29.Bileşik kesri, tam sayılı kesre; tam sayılı kesri, bileşik kesre dönüştürür.
30.Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.
31.Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
 
 
 
Kesirler
 
 
2. HAFTA
2 SAAT
 
 
32.Bir kesre denk kesirler oluşturur.
33.Bir basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını belirler.
 
 
 
Kesirler
 
 
15-16 NİSAN
3. HAFTA
2 SAAT
 
35.İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.
 
36.Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.
 
 
                             Oran ve Orantı
 
3. HAFTA
2 SAAT
 
 
34.Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
 
 
 
                  Kesirlerle Çarpma İşlemi
 
20-21-22 NİSAN
4. HAFTA
2 SAAT
 
37.Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.
38.Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar.
 
Kesirlerle Toplama İşlemi
 
 
4. HAFTA
2 SAAT
 
39.Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar.
40.Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
41.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
 
 
 
29-30 NİSAN
5. HAFTA
2 SAAT
 
42.Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
43.Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.
44.Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
 
 
Ondalık Kesirler
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
5. HAFTA
2 SAAT
 
 
 
45. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur
 
 
Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
6-7 MAYIS
4. HAFTA
2 SAAT
 
37.Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.
38.Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar.
 
Kesirlerle Toplama İşlemi
 
 
4. HAFTA
2 SAAT
 
39.Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemini yapar.
40.Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
41.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 
 
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
 
 
 
13-14 MAYIS
5. HAFTA
2 SAAT
 
42.Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
43.Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.
44.Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
 
 
Ondalık Kesirler
 
 
1. Öğrenci çalışmalarının gözlemlenmesi.
2. Yapılan çalışmaların incelenmesi.
 
3. Yapılan çalışmalarla ilgili bireysel düşüncelerin açıklanması, grup tartışmaları yapılması.
4. Eksiklerin tespit edilerek giderici çalışmalar yapılması.
 
5. Çalışmaların sınıf ve okul panosunda sergilenmesi.
5. HAFTA
2 SAAT
 
 
 
45. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur
 
 
Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    HAZIRLAYAN:                                                                                   OKUL MÜDÜRÜ:
 
 
../.. SINIF ÖĞRETMENİ                                                                          ….
          
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=