Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  => Akran Değerlendirme Formu
  => Ödev Alan Öğrenciler Formu
  => ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
  => Ölçme ve Değerlendirme Formlarının Tamamı
  => Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu
  => Öz Değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formu
  => Proje Değerlendirme Formu
  => Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
  => Proje Sunumu Gözlem Formu
  => Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Dereceli Puanlama Anahtarı
 

Performans
Düzeyi
Ölçütler
4
(Örnek Olacak Nitelikte)
3
(Yeterli)
2
(Kabul Edilebilir)
1
(Yeterli Değil)
İçerik
Ürün dosyası, tüm gerekli materyalleri içeriyor.
Ürün dosyası, gerekli materyallerin büyük çoğunluğunu içeriyor.
Ürün dosyası, gerekli materyallerin birazını içeriyor.
Ürün dosyası, gerekli materyallerin çok azını içeriyor.
Seçilen örneklerin özelliği
Örnekler öğrencinin gelişimini ve bilgisini yansıtıyor.
Örnekler öğrencinin gelişimini yansıtıyor fakat bilgilerin bir kısmını yansıtmıyor.
Örnekler öğrencinin hem bilgisini hem de gelişimini biraz yansıtıyor.
Örnekler gelişigüzel seçilmiş, gerekli bilgileri ve gelişimi yansıtmıyor.
Düzenleme
Ürün dosyası, tam ve düzenli olarak oluşturulmuş. Okuyucu, gerekli her şeyi bulabiliyor.
Ürün dosyası, iyi düzenlenmiş, okuyucu aradığı şeyleri bulmakta çok az sıkıntı yaşıyor.
Ürün dosyası, kısmen düzenli sayılabilir. Okuyucu aradığını bulmakta biraz zorlanıyor.
Ürün dosyası, düzene ilişkin bir görüntü var ama okuyucu aradığını bulmakta çok zorlanıyor.
Dilbilgisi
Dilbilgisi ile ilgili hiçbir hata yok (kelime bilgisi, noktalama işaretlerinin kullanımı, gramer, vb.).
Dilbilgisi konusunda çok az hata var.
Dilbilgisi ile ilgili göze çarpan önemli hatalar var.
Dilbilgisi ile ilgili çok sayıda hata var.
Kişisel yansıma
Tüm yansımalar betimleyici ve öğrencinin iç dünyasını yansıtıcı kişisel etkileşimleri içeriyor.
Yansımaların büyük bölümü betimleyici ve öğrencinin iç dünyasını yansıtıcı kişisel etkileşimleri içeriyor.
Yansımaların bazıları betimleyici ve öğrencinin iç dünyasını yansıtıcı kişisel etkileşimleri içeriyor.
Yansımaların çok azı betimleyici ve öğrencinin iç dünyasını yansıtıcı kişisel etkileşimleri içeriyor.
Ürün dosyasının sunumu
Öğrenci açık ve anlaşılır biçimde konuştu, diğer öğrencilerle uygun göz teması kurdu ve sorulan soruları kendinden emin biçimde cevapladı.
Öğrenci büyük ölçüde açık ve anlaşılır biçimde konuştu, diğer öğrencilerle uygun göz teması kurdu ve sorulan soruları cevapladı.
Öğrenci kısmen açık ve anlaşılır biçimde konuştu, diğer öğrencilerle göz teması kurdu ve sorulan soruları cevaplayabildi.
Öğrenci
açık ve anlaşılır biçimde konuşamadı, diğer öğrencilerle nadiren göz teması kurdu ve sorulan soruları cevaplarken zorluk çekti.
Ürün dosyasının bir bütün olarak etkililiği
Ürün dosyası, öğrencinin becerilerini, yeterliklerini ve bilgisini çok iyi bir biçimde gösteriyor.
Ürün dosyası, öğrencinin becerilerini, yeterliklerini ve bilgisini göstermeye yardımcı oluyor.
Ürün dosyası, öğrencinin becerilerini, yeterliklerini ve bilgisini kısmen gösteriyor.
Ürün dosyası, öğrencinin becerilerini, yeterliklerini ve bilgisini göstermiyor.
 
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=