Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  => Öğrenci Gözlem Formu
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
Öğrenci Gözlem Formu

 

 
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
Adı – Soyadı    : ....................................................................
Sınıfı               : ....................................................................
Öğrenci No      : ....................................................................
Açıklama: Bu form etkinlikler süresince öğrencilerin yapılan etkinliklere katılma düzeyini gözlemlemeniz amacıyla hazırlanmıştır.

G Ö Z L E N E C E K Ö Ğ R E N C İ K A Z A N I M L A R I
D E R E C E L E R
Her Zaman
  Sıklıkta
Bazen
Nadiren
Hiçbir Zaman
5
4
3
2
1
I. DERSE HAZIRLIK
1
Hangi kaynaklara başvurup hazırlanacağı hakkında bilgi ister.
 
 
 
 
 
2
Bilgi kaynaklarını kendisi bulur.
 
 
 
 
 
3
Bilgiyi nereden edineceğini bildiğini söyler.
 
 
 
 
 
4
Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir.
 
 
 
 
 
5
Derse hazırlıklı gelir.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
II. ETKİNLİKLERE KATILMA
1
Kendiliğinden söz alarak görüşünü söyler.
 
 
 
 
 
2
Kendisine görüşü sorulduğunda konuşur.
 
 
 
 
 
3
Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür.
 
 
 
 
 
4
Yeni ve özgün sorular sorar.
 
 
 
 
 
5
Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
III. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM
1
Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur.
 
 
 
 
 
2
Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır.
 
 
 
 
 
3
İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar.
 
 
 
 
 
4
Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur.
 
 
 
 
 
5
Araştırma ve incelemeleri sonucunda genellemeler yapar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
IV. BİLİMİN UYGULAMALARI
1
Bilinenlerden bilinmeyenleri kestirir.
 
 
 
 
 
2
Verilenlerden grafik ve çizelgeler oluşturur.
 
 
 
 
 
3
Yönteme uygun deney yapar.
 
 
 
 
 
4
Deneyden tanım ve sonuç çıkararak yorumlar yapar.
 
 
 
 
 
5
Deneyin sonucunu sunar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 

 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=