Derman Eğitim Portalı
Menü:  
  ANA SAYFA
  DERMAN EGİTİM FORUM
  YÖNETMELİKLER
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI
  REHBERLİK
  VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI
  ZÜMRELER
  1. SINIF OKUMA - YAZMA ÇALIŞMALARI
  2. SINIF FORUM
  3. SINIF FORUM
  4. SINIF FORUM
  5. SINIF FORUM
  Eğitsel Kol Çizelgesi
  Kurs Planları
  Proje ve Performans Formları
  => Akran Değerlendirme Formu
  => Ödev Alan Öğrenciler Formu
  => ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
  => Ölçme ve Değerlendirme Formlarının Tamamı
  => Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu
  => Öz Değerlendirme ve Grup Değerlendirme Formu
  => Proje Değerlendirme Formu
  => Proje Dereceli Puanlama Anahtarları
  => Proje Sunumu Gözlem Formu
  => Ürün Dosyası Değerlendirme İçin Rubrik
  Veli Toplantıları
  Yönetmelikler
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  İLETİŞİM
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
 
ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
Adı – Soyadı    : ....................................................................
Sınıfı               : ....................................................................
Öğrenci No      : ....................................................................
Açıklama: Bu form etkinlikler süresince öğrencilerin yapılan etkinliklere katılma düzeyini gözlemlemeniz amacıyla hazırlanmıştır.
G Ö Z L E N E C E K Ö Ğ R E N C İ K A Z A N I M L A R I
D E R E C E L E R
Her Zaman
  Sıklıkta
Bazen
Nadiren
Hiçbir Zaman
5
4
3
2
1
I. DERSE HAZIRLIK
1
Hangi kaynaklara başvurup hazırlanacağı hakkında bilgi ister.
 
 
 
 
 
2
Bilgi kaynaklarını kendisi bulur.
 
 
 
 
 
3
Bilgiyi nereden edineceğini bildiğini söyler.
 
 
 
 
 
4
Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir.
 
 
 
 
 
5
Derse hazırlıklı gelir.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
II. ETKİNLİKLERE KATILMA
1
Kendiliğinden söz alarak görüşünü söyler.
 
 
 
 
 
2
Kendisine görüşü sorulduğunda konuşur.
 
 
 
 
 
3
Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür.
 
 
 
 
 
4
Yeni ve özgün sorular sorar.
 
 
 
 
 
5
Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
III. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM
1
Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur.
 
 
 
 
 
2
Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır.
 
 
 
 
 
3
İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar.
 
 
 
 
 
4
Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur.
 
 
 
 
 
5
Araştırma ve incelemeleri sonucunda genellemeler yapar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
IV. BİLİMİN UYGULAMALARI
1
Bilinenlerden bilinmeyenleri kestirir.
 
 
 
 
 
2
Verilenlerden grafik ve çizelgeler oluşturur.
 
 
 
 
 
3
Yönteme uygun deney yapar.
 
 
 
 
 
4
Deneyden tanım ve sonuç çıkararak yorumlar yapar.
 
 
 
 
 
5
Deneyin sonucunu sunar.
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
Saat:  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=